przekrój drewna
przekrój drewna

Jak budujemy,
czyli jak powstaje ociosana chata